AWD Auto spol. s r.o.

Zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, Vložka číslo: 53630/L

IČ: 45711771

IČ DPH: SK2023119307


Fakturačná a korešpodenčná adresa

  Horný Val 8/17

 010 01 Žilina 

Slovenská RepublikaBankové spojenie:
FIO banka, a.s.

Platby z SK: 2800089962/8330

Platby z CZ: 2800089962/2010

IBAN:SK6083300000002800089962 SWIFT:FIOZSKBAXXX

 

 

Kontakt

Tel.: +421 907 220 158

            info@kybtlmice.sk 

 

Kontaktný formulár